За вашето заведение

е-Меню има възможност за подредба на продуктите в основни групи „Категории” и допълнителни групи „Подкатегории”. Всеки продукт разполага със следните характеристики – име, описание, категория, подкатегория, снимка, количество с мерна единица, цена и статус. Тези въвеждания се правят за всеки от езиците.

За вашето заведение